ล่องแก่ง
August 20, 2012 — 10:41

ผจญภัยล่องแก่ง

ล่องแก่ง เป็น กิจกรรมการท่องเที่ยวแนวผจญภัยอย่างหนึ่ง ซึ่งนิยมใช้เรือยาง หรือ แพไม้ไผ่ ล่องตามลำน้ำที่มีแก่ง ได้มีการแบ่งระดับความยาก-ง่ายของสายน้ำ แบ่งได้เป็น 6 ระดับ ดังนี้
ระดับ 1 ง่ายมาก มีแก่งเล็กน้อยที่ง่ายมากคนทั่วไปสามารถพายได้บนสายน้ำไหลเอื่อย เหมาะสมสำหรับผู้ที่เริ่มล่องแก่ง
ระดับ 2 ธรรมดา น้ำไหลแรงขึ้น มีแก่งที่ต้องใช้เทคนิค ในระดับนี้ผู้พายจะต้องมีทักษะในการพายอยู่พอสมควร
ระดับ 3 ปานกลาง เริ่มมีแก่งน่าตื่นเต้น เทคนิคการพายสูงขึ้น มีแก่งให้ผู้พายได้ตื่นเต้นเป็นระยะๆ ในการพายจะต้องฝึกฝนเทคนิค การพายและการเรียนรู้ถึงลักษณะของสายน้ำ
ระดับ 4 ยาก มีแก่งที่ต้องใช้ทั้งเทคนิคและทักษะในการพาย และต้องใช้ความระมัดระวังในการล่องแก่ง
ระดับ 5 ยากมาก น้ำไหลเชี่ยว ต้องใช้เทคนิคและประสบการณ์การพายสูง และต้องมีความระมัดระวังในการล่องแก่งเป็นพิเศษ
ระดับ 6 อันตราย ไม่เหมาะสมการล่องแก่งเพราะแก่งมีลักษณะเป็นน้ำตก

https://www.facebook.com/SuanPhungresort

สถานที่ล่องแก่งที่นิยมกันได้แก่

 • แม่ตื่น จ.เชียงใหม่ แก่งระดับ 3
 • แม่แตง จ.เชียงใหม่ แก่งระดับ 2-4
 • แม่วาง จ.เชียงใหม่ แก่งระดับ 2-4
 • แม่กลอง จ.ตาก แก่งระดับ 2-3
 • สวนผึ้ง จ.ราชบุรี แก่งระดับ 2
 • ทีลอเร จ.ตาก แก่งระดับ 3-4
 • แก่งเกาะร้อย จ.กำแพงเพชร แก่งระดับ 3
 • ลำน้ำเข็ก จ.พิษณุโลก แก่งระดับ 4-5
 • ลำน้ำว้า จ.น่าน แก่งระดับ 2-6
 • สะม้าเก้าบั้ง จ.น่าน แก่งระดับ 2
 • ห้วยเขย่ง จ.กาญจนบุรี แก่งระดับ 3
 • แม่น้ำรันตี (แพไม้ไผ่) แก่งระดับ 3
 • แม่น้ำซองกาเรีย จ.กาญจนบุรี แก่งระดับ 3
 • แก่งหินเพิง จ.ปราจีนบุรี แก่งระดับ 3-4
 • โป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี แก่งระดับ 2-3
 • น้ำตกมวกเหล็ก จ.สระบุรี แก่งระดับ 2-3
 • ลำตะคอง จ.นครราชสีมา แก่งระดับ 2-3
 • พะโต๊ะ จ.ชุมพร แก่งระดับ 3
 • แก่งกรุง จ.สุราษฎร์ธานี แก่งระดับ 3
 • คลองกลาย จ.นครศรีธรรมราช แก่งระดับ 2-3
 • น้ำตกไพรสวรรค์ จ.ตรัง แก่งระดับ 3
 • แม่น้ำเพชรบุรี จ.เพชรบุรี แก่งระดับ 2-3